نمایش قطار سانست لیمیتد

سال گذشته نمایشی را با نام قطار سانست لیمیتد، نوشته ی کورمک مک کارتی، به مدت ۶۰ شب در دو سالن مجزا، در تهران به روی صحنه بردم.

متن را در سال ۹۲ خودم برای نخستین بار در ایران ترجمه کردم و برای چاپ به نشر نی سپردم.

چند ماه بعد، از انتشارات تماس گرفتند و گفتند: متن مورد بررسی قرار گرفته و پذیرفته شده برود برای چاپ، بیایید برای امضاء قرارداد.

رفتم. موضوع بستن قرارداد بر مى گردد به ارديبهشت سال ١٣٩٤.

نشستم به انتظار چاپ. دو سال گذشت و خبرى نشد. جنابان نشر نى حتى بر خود نديدند در اين دو سال تماس بگيرند و بگويند به دلايل شخصى!!! از چاپ نمايشنامه منصرف شده اند. تا اينكه خودم تماس گرفتم. بعد از دو سال ِناقابل انتظار. منشى گفت: قرارداد شما را قراره فسخ كنيم. يكروز بياييد براى فسخ قرارداد.

همين. فسخ قرارداد يک طرفه و تنها به ميل نشر نى.

گفتم بنشينيد تا بيايم.

شش ماه بعد متن را دست گرفتم براى اجرا. احمد ساعتچيان و مهدى بجستانى نقشها را بازى كردند.

چند ماه بعد نمايش را اجرا برديم. در دو سالن مختلف و هر دو جا بازخوردهای درخشانى گرفتيم. از تماشاگران عادی و از هنرمندان صاحب نام عرصه ی تیاتر.

هر شب تماشاگرانى داشتيم؛ چه مشهور و چه گمنام؛ كه دوست داشتند متن را نيز بخوانند. مى گفتم در فكر انتشارش ًهستم. مى گفتم دو سال و نيم است توسط نشر نى سر كار رفته ام.

چندى پس از پايان اجراها، با نشر نى تماس گرفتم. اينبار با رييس انتشارات صحبت كردم. با لحنى كه اصلاً در شأن مدير انتشاراتى مثل نى نبود پاسخ ام را داد. و در انتهاى گفت؛ آن شخصى كه مجموعه هاى دور تا دور نمايشنامه زير نظرش در ميايد گفته كه اين متن نمى تواند و نبايد در مجموعه ى من در بيايد.

خنده ام گرفته بود. از شنيدن نمى تواند در مجموعه ى من در بيايد. خوشبختانه نه اين شخص پر از بغض و کینه ی بی دلیل را مى شناسم و نه مى دانم كيست و كجاست. اما آن لحظه به خودم باليدم. چرا كه فهميدم لابد كارم را خيلى خوب انجام داده ام كه كسى نمى شناسمش انقدر از دستم عصبانى است.

حالا متن را فرستاده ام به انتشاراتى معتبر و خوشنام. شايد چاپ شد. شايد هم نه. مهم نیست.

مهم اين است كه اين متن و اجرا به نام من و گروه نمايش برگ در تاريخ تياتر اين كشور ثبت شده است. چه دیگران را خوش بیاید چه نه!


نقد نمایش را در لینک زیر بخوانید.

http://theater.ir/fa/100246


بازخورد اجرای اول این نمایش را در لینک زیر ببینید.

https://www.tiwall.com/p/sunset-limited


بازخورد اجرای دوم این نمایش را در لینک زیر ببینید.

https://www.tiwall.com/p/sunset-limited2


تیزر نمایش را در اینک زیر ببینید.

https://www.aparat.com/v/5YoU9/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%AF


آوای مصاحبه های من درباره نمایش قطار سانست لیمیتد را در لینکهای زیر بشنوید.


https://www.tiwall.com/podcasts/interview-faranakheydariyan


https://www.tiwall.com/podcasts/interview-faranakheydariyan3

/ 0 نظر / 22 بازدید